LIÊN HỆ VỚI OXY

CTY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)


Tên  

Email   

Tiêu đề

Nội dung

Address

Lầu 18, Phòng 1808 Saigon Trade Center
37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Phone

Điện thoại: (84-8) 3822 9322
Fax: (84-8) 3822 9324

Email

Email: enquiries@rohto.com.vn

/* Blueimp */ jQuery(function () { // Set blueimp gallery options jQuery.extend(blueimp.Gallery.prototype.options, { useBootstrapModal: false, hidePageScrollbars: false }); }); /* Masonry */ jQuery(function ($) { setTimeout(function () { var $container = $('.blogMasonry').imagesLoaded(function () { $container.masonry({ itemSelector: '.itemMasonry' }); }); }, 0) });