Sản phẩm oxy

Oxy Deep Wash Oxy Perfect Wash Oxy Total Anti-Acne Oxy White Complete

SẠCH SÂU, GIẢM NHỜN ĐẾN 8 GIỜ

Sức mạnh đánh bay nhờn vượt trội từ hàng triệu hạt Than đen kết hợp Công nghệ cấp ẩm HydraTech.

Xem sản phẩm

3X SẠCH SÂU BỤI MỊN PM2.5, BÃ NHỜN, TẾ BÀO CHẾT

Sức mạnh sạch sâu, sảng khoái chứa nguồn nước từ Vùng biển Iroise giàu khoáng chất kết hợp Công nghệ cấp ẩm HydraTech.

Xem sản phẩm

DỊU DA, GIẢM MỤN SAU 7 NGÀY

Sức mạnh kháng khuẩn, giảm mụn từ Trà xanh và Tràm trà kết hợp Công nghệ cấp ẩm HydraTech.

Xem sản phẩm

TÚT TRẮNG, KHÔNG KHÔ DA

Sức mạnh tút sáng từ Đất sét trắng giàu khoáng chất kết hợp Công nghệ cấp ẩm HydraTech.

Xem sản phẩm